Risico-Inventaristie en- Evaluatie (RI&E)
Elk bedrijf dat medewerkers in dienst heeft moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek - dat schriftelijk moet worden vastgelegd - wordt een Risico-Inventarisatie en- Evaluatie genoemd. Een plan van aanpak met verbetermaatregelen maakt deel uit van deze RI&E.

Safety-Performance is gespecialiseerd in het efficiënt, doelmatig en praktisch uitvoeren van een RI&E. Voor het uitvoeren van een goede RI&E zijn meerdere mogelijkheden.

Wat betreft de RI&E kan Safety-Performance u ondersteunen bij:

   1.  het opzetten en uitvoeren van een algemene RI&E
   2.  het opzetten en uitvoeren van aanvullende RI&E's
   3.  het toetsen van uw RI&E.

Bij het uitvoeren van de RI&E maken we, indien de opdrachtgever dit wenst, gebruik van (erkende) branche-instrumenten. De wijze van rapporteren van de RI&E wordt afgestemd met de opdrachtgever. Dit kan met behulp van een branche-instrument of in een systematiek van de opdrachtgever.
De Arbowet vereist dat elke organisatie met werknemers in dienst een RI&E dient te bezitten. Kleinere bedrijven met minder dan 40 uur per week werknemers in dienst kunnen volstaan met het invullen van de eenvoudige checklist van het ministerie van SZW. De RI&E is minimaal gericht op het voldoen aan de Arbowetgeving maar zeker ook op uw eigen doelstellingen voor arbo en verzuim. Indien gewenst kan de RI&E worden gecombineerd met andere doelstellingen, zoals het opzetten van een managementsysteem (OHSAS 18001, VCU, VCA).